Forskningsområde: NanoLund

Nanovetenskap handlar om att förstå och förklara hur storlek, materialsammansättning och form hos mycket små strukturer kan förändra stora strukturers egenskaper – och hur de nya egenskaperna kan användas för att förbättra produkter som redan existerar och möjliggöra helt nya tillämpningar.

NanoLund är Lunds universitets center för nanovetenskap och har som mål att använda nanovetenskap och nanoteknik för att lösa stora samhällsutmaningar såsom ett hnya diagnostikverktyg för så kallad  för nanaovetenskap sningspedagogik för lärare.vid tande tex och mendation: Börja i den skalållbart samhälle baserat på förnybar energi, utveckling av framtidens IT, nya diagnostikverktyg för sjukvården, och att främja framväxandet av en svensk nanomaterialbaserad produktionsindustri. Exempel är lysdioder för energieffektiv vattenrengöring, nya energisnåla elektroniska komponenter, högeffektiva solceller och nya metoder för snabb och enkel diagnos av sjukdomar runt om i världen.

För att stödja våra forskare och externa användare driver vi stora öppna infrastrukturer såsom Lund Nano Lab  (nod i Myfab) och Centrum för högupplösningsspektroskopi. NanoLund är också ett starkt engagemang i grundutbildningen, till exempel genom civilingenjörsprogrammet teknisk nanovetenskap som antas ca 50 studenter årligen, och i forskarutbildningen.

 

Samarbetspartners:

NanoLund engagerar 20 enheter inom Naturvetenskapliga fakulteten, LT Hoch Medicinska Fakulteten vid Lunds universitet.

Antal forskare:

60 professorer och lektorer och totalt runt 310 personer, varav 82 postdoktorer, 121 doktorander, 25 teknisk och administrative personal.

Forskninsområden:

  1. Materialvetenskap
  2. Kvantfysik
  3. Nanoelektronik och nanofotonik
  4. Hållbar energi
  5. Nanobiologi and nanoneurovetenskap
  6. Nanosäkerhet

Budget:

NanoLund erhåller 29 miljoner kronor årligen i statsanslag.

Organisation

Webbsidor:

  1.  Strategisk plan (engelska)
  2.  Lund Nano Lab
  3.  Lund Nano Characterization Labs

Kontakt