Tema: Mission is Possible

Vi möter de stora globala utmaningarna

Vår samtid rymmer stora globala utmaningar inom klimat, hälsa, hållbar utveckling, fattigdom, samt fred och säkerhet. Hållbara lösningar ställer höga krav på ny forskningsbaserad kunskap. Viktiga bidrag till svaren på samtidens frågor uppstår genom öppenhet och gränsöverskridande samverkan både inom och utanför universitetsvärlden. Lunds universitet attraherar stora forskningsanslag till de strategiska forskningsområden, SFO:er, som universitetet ansvarar för. I dessa miljöer finns en fantastisk möjlighet att...

Human Tissue Lab, "det humana vävnadslaboratoriet" är en unik kunskapsbank med information om hur cellerna i de Langerhanska öarna i bukspottkörteln fungerar och hur de skiljer sig åt mellan friska och personer med typ 2-diabetes.

Diabetesforskarnas guld

Cellerna som tillverkar insulin och glukagon sitter svårtillgängliga inne i den sköra bukspottkörteln. Forskare som vill förstå hur de fungerar och vad som ligger bakom utvecklingen av diabetes är därför ofta hänvisade till att göra sina försök på djur. Human Tissue Lab ger däremot forskarna tillgång till donerade celler från avlidna personer vilket lett till att Lunds universitets Diabetescentrum, LUDC, i dag rankas som ett...

Snabb och säker datakraft – när det behövs

Roboten på sjukhuset någonstans i Sverige är uppkopplad och redo att operera. Kirurgen, som befinner sig i ett annat land, styr den avancerade operationen. Detta är framtiden: trådlös kirurgi via internet. Men kommer vi kunna lita på att denna trådlösa uppkoppling via ”molnet” är tillräckligt snabb och säker? Text: Pia Romare Bild: Science photo  Det ska gå med hjälp av den snabbare 5G-tekniken och genom...

Lao Saals forskning handlar om de små avvikelser i vårt genetiska material, vårt DNA, som leder till olika typer av cancer.

I cancerpatienternas tjänst

Lao Saal har en mission – att genom ett enkelt blodprov göra det möjligt att fastställa inte bara om en person har cancer, utan vilken behandling som kan vara mest effektiv och hur väl patienten svarar på behandlingen. Hans tanke är att spåra genetiskt material som smiter från tumörer in i blodomloppet. Text: Pia Romare Bild: Kennet Ruona – Det är underbart när man kan...

Forskarna Birgitta Svenningsson och Paul Miller har fokus på biosfären och hur den påverkas av klimatet.

Klimatmodeller visar vägen mot framtiden

Klimatfrågan är en av vår tids största globala samhällsutmaningar. I det arbetet är forskningen om vart klimatet är på väg en viktig del. Både för att kunna följa att de utsläppsminskningar som världens länder avtalat om i Paris 2015 verkligen får en effekt, men också för att vara bättre förberedda på de klimatförändringar som vi inte kommer att kunna undvika. En klimatmodell utvecklad av forskare...

Myrspovens fantastiska förmåga att flyga långt non-stop ger oss kunskap till nya tekniska lösningar för flyg och vindkraft.

Att göra en flygplansvinge av en fjäder

Fåglar är mästerliga flygare och kan till och med prestera bättre än våra flygplan. Exempelvis kan myrspovar flyga från Alaska till Nya Zeeland – 11 600 km – i en åtta dagars non-stopflygning! För att orka med detta måste fåglarna kunna flyga väldigt effektivt. Men hur gör de det – vad har en fjäder som inte en flygplansvinge har? Text: Pia Romare Bild: Shutterstock En...

Edith Hammar, Johan Ekroos och Cecilia Akselsson forskar kring hur vi människor är beroende av naturen och hur vi kan utveckla vårt sätt att använda den på ett mer hållbart sätt.

Människa och natur i symbios

Begreppet ”ekosystemtjänster” har på senare år blivit allt vanligare både i forskarvärlden, bland kommuner och myndigheter och i företag. Förenklat kan det beskrivas som den nytta vi människor har av naturens ekosystem – till exempel för den mat vi äter, luften vi andas, rening av vattnet vi dricker, bioenergi för att värma våra hus, trä till papper och byggnader och så vidare. Listan är lång...

Ny genteknik inspirerad av bakteriers immunförsvar

Variationer och förändringar i den genetiska koden i våra celler har stor betydelse för många av mänsklighetens stora folksjukdomar. Men under de senaste åren har forskare gjort betydande framsteg i att hitta nya sätt att rätta till generna som orsakar problemen. De har utvecklat en teknik som gör det möjligt att ändra gensekvensen i levande celler.  – Man kan klippa ut de dåliga generna och...