Tema: Från livmoder till ålderdom

Hjärnan är uppbyggd av nervceller och olika stödjeceller. Som bilden visar är nervceller ihopkopplade i stora nätverk. En typ av stödjecell, astrocyter, har visat sig kunna kontrollera hur nervcellerna skickar sina signaler i nätverket. Kanske är det också så att astrocyterna dessutom kan skicka egna signaler och kommunicera med varandra!

Vad gör demenssjukdomar med våra hjärnor?

”Vi måste förstå åldrandet i sig för att kunna hjälpa människor med sjukdomar som Alzheimer och demens, och för att eventuellt kunna förhindra att dessa sjukdomar uppstår.” Det menar Henrik Ahlenius vid Stamcellscentrum, Lunds universitet. Hans mål är att få fram en försöksmodell för mänsklig nervcellsåldrande som gör det möjligt för forskarna att förstå varför sjukdomen bryter ut. I förlängningen är målet att man skulle...

moderns livsstil framförallt spelar roll under den tidiga graviditeten, och även före och under själva befruktningen.

Lev hälsosamt – för dina framtida barns skull

Det som formar vår hälsa senare i livet är inte bara hur vi själva lever, eller hur vi hade det i barndomen, eller i moderlivet. Nej, redan hur våra föräldrar mådde och levde när vi blev till, kan bidra till att påverka vår hälsa. Peter M Nilsson, professor i klinisk kardiovaskulär forskning vid Lunds universitet, vill att det satsas brett på hälso- och livsstilsrådgivning för ungdomar...

Personer med Parkinsons sjukdom behöver ofta flytta från normalt till särskilt boende mycket tidigare än många andra patientgrupper – och i yngre år.

Att leva med Parkinson – en utmaning i vardagen

Parkinsons sjukdom, ett tillstånd vars komplikationer blir värre allteftersom åren går, kan göra åldrandet extra utmanande.  Hur man kan göra livet lättare för dessa individer så att de kan fortsätta att vara aktiva och delaktiga i samhället? Det är målet med en flerårig studie där samspelet mellan hälsa och boende hos personer som åldras med Parkinsons sjukdom undersöks. Text: Catrin Jakobsson Marie H Nilsson är...