Forskningsområde: StemTherapy

StemTherapy främjar stark grundforskning och translationell forskning inom tre stora kliniska och tvärvetenskapliga områden: neurovetenskap, hematologi och diabetes. Målet för StemTherapy är att lindra mänskligt lidande till följd av kroniska sjukdomar och skador genom att stödja omsättningen av grundforskning om stamceller i nya behandlingssätt och botemedel som tillgodoser de högst ställda etiska, vetenskapliga och medicinska krav.

Forskningsmiljön StemTherapy består av många starka forskargrupper och inbegriper samverkan med Uppsala universitet. Vi investerar framför allt i marknadsledande anläggningar med teknik som möjliggör grundforskning och translationell/klinisk forskning på hög internationell nivå. Vidare finansierar StemTherapy många evenemang och en egen forskarskola för att bidra till att skapa en intellektuellt stimulerande miljö.

StemTherapy har som mål att bli en tongivande bidragsgivare till utvecklingen av cellbehandling med stark betoning på fortbildning av unga forskare och därmed vara en förebildlig miljö för translationell forskning.


Samarbetspartners:

Uppsala universitet: Institutionerna för kemi, immunologi och medicinsk cellbiologi.

Antal anställda:

28 Principal Investigators/forskargrupper (24 vid Lunds universitet och 4 vid Uppsala universitet). Sammantaget nästan 200 forskare, studenter och TA-personal.

Forskningsområden:

Neurologi, hematologi och diabetes

Budget:

StemTherapy erhåller 31 miljoner kronor årligen i statsanslag.

Webbsida:

Stem Cell Center

Kontaktperson:

Claire McKay, forskningsadministratör Claire.McKay@med.lu.se