Forskningsområde: SPI

SPI är ett samarbete mellan Industriell produktion och Chalmers med en inriktning mot system och teknik för tillverkning. Lund är vi unika genom att i forskningen integrera frågeställningar kring tillverkning, material och system. Ett tema är att kunna bedöma värdet av olika resultat eller scenarier i ekonomiska termer och därmed tydliggöra länken mellan teknik och ekonomi.

Forskningen är bred och kan omfatta teknik för tillverkning av bruksprodukter som finns i vår vardag, som exempelvis redskap, hushållsmaskiner, fordonskomponenter etc. Exempel på projekt är utveckling av tillverkningsteknik för blyfria komponenter i mässing, kompositbromskivor, nya skärmaterial och energieffektiva värmebehandlingsmetoder. Inom delområdet tillverkningsekonomi utvecklas nedbrutna kostnadsmodeller och nyckeltal för produktionsutveckling.

Målet med verksamheten i stort är att skapa nödvändig kunskap och information för en konkurrenskraftig tillverkningsindustri och då med fokus på långsiktig hållbarhet.

 

Samarbetspartners:

  1. KC/LU, Nano Lund, MAX IV och ESS.
  2. Chalmers, KTH, LTU, LiU och HV, JTH, m.fl.
  3. ISM Kiev Ukraina, TUBAF Freiberg Tyskland, CNRS Paris Frankrike, Bifa Augsburg Tyskland, etc.

Antal forskare:

15 seniorer, 2-4 gästforskare, 10 doktorander och 3-5 gästdoktorander.

Forskningsområden:

Forskning bedrivs väsentligen inom ett ämnesområde ”Mekanisk teknologi och verktygsmaskiner” (Production and Materials Engineering) en mindre del bedrivs inom ämnet Mekanik.

Budget:

SPI erhåller 5,3 miljoner kronor årligen i statsanslag.

Organisationsstruktur:

SPI leds av Koordinator Jan-Eric Ståhl med stöd från en ledningsgrupp bestående av forskningsområdets projektledare (ca 10 personer).

Webbsida:

SPI

Kontakt:

Jan-Eric Ståhl, jan-eric.stahl@iprod.lth.se