Forskningsområde: MECW

The Middle East in the Contemporary World (MECW) är ett mångvetenskapligt och gränsöverskridande forskningsprojekt placerat vid Centrum för Mellanösternstudier sedan 2009. Det för samman nationell och internationell sakkunskap om Mellanösterns samhällen med ambitionen att se längre än den geopolitiska regionen ”Mellanöstern”. Projektet undersöker “Mellanöstern” som ett flytande och överregionalt begrepp med inriktning på processer, flöden, rörelser, maktförhållanden och debatter. Med utgångspunkt i sin bas vid Centrum för Mellanösternstudier vid Lunds universitet driver projektet ett antal forsknings-, samverkans- och utbildningsinitiativ inom ramen för fyra överlappande teman:

Forskningsområden:

 1. Democratization and social development in the Middle East
 2. Migration, multicultural societies and minorities in the Middle East
 3. Environment and Sustainable Development in the Middle East
 4. Religion, Processes of Interpretation and Identity Formation in the Middle East.

Samarbetspartners:

 1. Center for Theological Research
 2. History Department
 3. Sociology Department
 4. Water Resources Engineering  (please check proper name)
 5. Urban Design (please check proper name)
 6. Department of Physical Geography
 7. GIS Center
 8. Department of Risk Management
 9. Department of Gender Studies
 10. Department of Political Science
 11. IIIEE

Forskare:

31

Budget:

MECW erhåller 13 miljoner kronor årligen i statsanslag.

Hemsida:

The Middle East in the Contemporary world

Kontakt:

Samordnare: Ronny Berntsson Medsamordnare: Torsten Janson