Forskningsområde: EXODIAB

Diabetes är en av våra stora folksjukdomar som ökar lavinartat i världen. Med målet att utveckla nya behandlingar och läkemedel som kan förhindra eller bota sjukdomen är EXODIAB en nationell resurs som integrerar forskning på olika områden med kliniska studier och befolkningsstudier (epidemiologi) samt skapar plattformar för samarbeten mellan akademin och industrin. Inom EXODIAB finns några av de främsta biobankerna i världen för diabetesforskning, som förutom blodprover, urin- och avföringsprover mm, även samlar information om individer eller hela släkter och deras livsstil och eventuella sjukdomshistoria. Detta ger forskarna en unik möjlighet att studera sjukdomsorsaker på molekylär nivå. Det humana vävnadslaboratoriet (Human Tissue Lab, HTL) är också en ovärderlig resurs som ger forskarna tillgång till det i diabetessammanhang viktigaste materialet att studera: insulinproducerande celler från människor samt vävnader från lever, muskler och fett.

Samarbetspartners:

Lunds universitet och Uppsala universitet

Antal anställda, inkl TA-personal:

Totalt ca 430 personer (LU: 310, UU: 120)

Forskningsområden:

Typ 1-diabetes och autoimmunitet

Typ 2-diabetes och genetik

Fetma och lipotoxicitet

Nutrition och metabolism

Hormonell sekretion

Mitokondriell metabolism

Cellulär signallering

Ö-cellsgenuttryck

Ö-cellspatofysiologi

Ö-cellstransplantation

Komplikationer av diabetes

Organisationsstruktur:

Ledningsgrupp

Styrelse

Budget:

EXODIAB erhåller 30 miljoner kronor årligen i statsanslag.

EXODIAB Organisationsstruktur:

  1. Ledningsgrupp
  2. Styrelse

EXODIAB Webbplats

Kontakt