Forskningsområde: eSSENCE

eSSENCE samlar och stödjer forskning inom e-vetenskap. Till skillnad från de flesta andra forskningsområden, tar inte e-vetenskap sin utgångspunkt från discipliner eller den materia som studeras, utan från de verktyg som används, vilka, som namnet antyder, är av ”elektronisk” art och området är därför även starkt kopplat till och beroende av infrastruktur. e-Vetenskaper är alla de vetenskaper som utvecklas och besvarar vetenskapliga frågor genom avancerad användning av datorer, lagring och/eller nätverk. Inom dessa etableras verktyg till stöd för forskningen genom metodutveckling i form av, t.ex., modellering och simulering, algoritmer, databaser, datahantering och arbetsflöden.

eSSENCE har som strategi att gynna samarbeten. Genom att samla forskargrupper kring e-vetenskapliga metoder, etableras en plattform för utbyte och kunskapsöverföring, t.ex., genom anpassning av etablerade metoder för tillämpningar inom nya områden eller utveckling av gemensamma lösningar för liknande problem inom olika områden.

 

Samarbetspartners:

eSSENCE nationellt: Uppsala universitet (huvudman) 45 %, Lunds universitet 35 % och Umeå universitet 20 %.

Inom styrgrupp och projekt vid LU är följande representerade:

Fakulteter: Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds tekniska högskola (LTH), Medicinska fakulteten, Humanistiska och teologiska fakulteterna och Ekonomihögskolan

Institutioner: Arkeologi och antikens historia, Astronomi och teoretisk fysik, Biologiska institutionen, Biomedicinsk teknik, Byggvetenskaper, Datavetenskap, Designvetenskaper, Ekonomisk-historiska institutionen, Energivetenskaper, Filosofiska institutionen, Fysiska institutionen, Kemiska institutionen, Kliniska vetenskaper (Lund), Laboratoriemedicin (Lund), Matematikcentrum, Naturgeografi och ekosystemvetenskap samt Språk- och litteraturcentrum

Organisationer: Centrum för ekonomisk demografi, Humanistlaboratoriet, ICOS Carbon Portal, Lunarc, Lund University Bioimaging Center (LBIC) och MAX IV

Antal forskare:

Cirka 100 i ”miljön” vid LU (cirka 220 i hela eSSENCE), vilket främst är forskare (inklusive post-docs och doktorander), även om några forskningsingenjörer också räknas in. ”Miljön” är löst definierad som personer med e-vetenskaplig inriktning i nära anslutning till projekten, dvs. inte nödvändigtvis direkt finansierade av eSSENCE eller ens direkt involverade (medsökande) i något eSSENCE-projekt. En tumregel är att de deltar i eSSENCE till mer än 10 % av heltid.

Forskningsområden:

eSSENCE som helhet har fyra fokusområden: ”Materials Science”, ”Human Function and Environment”, ”Life Sciences” samt ”Generic e-Science Methods and Tools” (se organisationskartan), men vi håller oss inte strikt till dessa. Man kan istället säga att vi i Lund 2018 har 21 projekt (39 projekt i hela eSSENCE).

Budget:

eSSENCE erhåller 9,8 miljoner kronor årligen i statsanslag.

Organisationsstruktur:

eSSENCE

Webbsidor:

eSSENCE

eSSENCE LU Compile

Kontakt:

Koordinator vid LU: Melvyn B. Davies mbd@astro.lu.se

Biträdande koordinator vid LU: Magnus Ullner magnus.ullner@teokem.lu.se