Forskningsområde: Epihealth

EpiHealth (Epidemiologi för hälsa) är ett storskaligt forskningssamarbete mellan Lunds och Uppsala universitet. Syftet med EpiHealth är att kartlägga orsakerna till våra vanligaste folksjukdomar som uppträder hos medelålders och äldre personer till exempel hjärt-kärlsjukdomar, benskörhet, cancer, demens, depressioner, lungsjukdomar, diabetes, fetma, smärttillstånd i leder och skelett, samt även funktionsnedsättningar och sänkt livskvalitet. Många av dessa sjukdomar eller tillstånd är till viss del ärftliga och därför behöver vi inte bara studera miljöpåverkan och livsstilsfaktorer utan också gener för att förstå varför dessa sjukdomar uppkommer, så att vi i en framtid skall kunna finna nya vägar för att förebygga och behandla dessa.

Då det rör sig om ett komplicerat samspel mellan alla dessa faktorer studerar vi en stor mängd individer och planerar att undersöka ett stort antal invånare i Sverige med en ålder mellan 45 och 75 år.

 

Samarbetspartners:

Uppsala universitet, SFO EXODIAB, BBMRI.SE samt BIOBANK SVERIGE efter årsskiftet 2017/2018, Region Skåne, LifeGene kohorten, Broad Institute, Boston, USA.

Antal anställda:

cirka 200 i nätverket, alla kategorier

Forskningsområden:

  1. Befolkningsstudier
  2. Klinisk epidemiologi
  3. Gen-miljö interaktion, exemplet kost-mikrobiota-sjukdom
  4. Reproduktionsepidemiologi
  5. EpiHealth-kohorten; Kontakt

Budget:

EpiHealth erhåller 10 miljoner kronor årligen i statsanslag.

Organisationsstruktur:

EpiHealth

Webbsida:

EpiHealth

Kontakt:

Peter M Nilsson, koordinator för SFO EpiHealth, professor Peter.Nilsson@med.lu.se, tel. 040-33 24 15