Forskningsområde: ELLIIT

ELLIIT – Excellence Center at Linköping-Lund in Information Technology

ELLIIT utgör en plattform för grundläggande och tillämpad forskning inom informationsteknologi sett ur ett brett perspektiv. Vi strävar efter korsbefruktning mellan discipliner och mellan forskare inom akademi och experter i industri. ELLIIT utmärker sig genom kvalitet och synlighet vad det gäller publikationer, dess förmåga att attrahera och behålla toppforskare och genom att i ett internationellt perspektiv ses som en av de främsta forskningsorganisationerna inom området.

ELLIIT finansierar väl utvalda forskningsprojekt, har en strukturerad process för internationell rektrytering, ett väl balanserat samarbete mellan de ingående parterna (LiU, LU, BTH, HH) och ett proaktivt arbetssätt för att skapa och driva samarbete med svensk industri.

Det övergripande målet för ELLIIT är att stödja vetenskaplig excellens i kombination med industriell påverkan och relevans.

 

Samarbetspartners:

 1. Linköpings universitet:
 2. Institutionen för systemteknik
 3. Institutionen för datavetenskap
 4. Avdelningen för Medie- och Informationsteknik vid Institutionen för teknik och naturvetenskap
 5. Lunds universitet:
 6. Institutionen för elektro- och informationsteknik
 7. Institutionen för reglerteknik
 8. Institutionen för datavetenskap
 9. Bildbehandlingsgruppen vid Matematikcentrum
 10. Högskolan i Halmstad:
 11. Centrum för forskning om inbyggda system
 12. Blekinge Tekniska Högskola
 13. Software Engineering Research Lab vid Institutionen för programvaruteknik

Antal anställda:

ELLIIT omfattar 250 forskare, varav 130 i Lund. Totalt innehåller miljön 81 doktorander, 9 industridoktorander och 160 seniora forskare.

Forskningsområden:

ELLIIT utgör en plattform för både grundläggande och tillämpad forskning inom informationsteknologi sett ut ett större perspektiv. Områden vi arbetar med inkluderar:

 1. Trådlösa 5G-teknologoier
 2. Systemdesign och vågutbredningsmodeller
 3. Nätverkslösningar
 4. Basbandsteknologier
 5. Analog hårdvara
 6. Säkerhet
 7. Fordonskommunikation
 8. Säkra och robusta inbyggda reglersystem
 9. Beräkningsinfrastruktur för strömmande data
 10. Beslutssystem för effektiv testning
 11. Skalbara programmeringsspråk för cyber-fysikaliska system
 12. Samarbetande robotsystem
 13. Djupseende för multipelmålföljning
 14. Lokala positioneringssystem
 15. Datareduktion för visuella markörer
 16. Skalbar optimering för reglersystem
 17. Optimering och styrning av autonoma fordon

Budget:

ELLIIT i Lund erhåller 15 millioner SEK årligen i statsanslag.

Organisationsstruktur:

ELLIIT
Det strategiska forskningsområdet ELLIIT leds av en styrelse och av föreståndaren i Linköping och vice-föreståndaren i Lund. Det finns också en industriell rådgivargrupp med representanter från ABB AB, Axis Communications, Ericsson AB, Saab AB, Scania AB, Scheider Electric, Sectra Imtec.

Webbsida:

ELLIIT

Kontakt:

Föreståndare: Erik G. Larsson, Linköpings universitet, Erik.G.Larsson@liu.se

Koordinator: Sara Strömberg, Linköping universitet, Sara.Stromberg@liu.se

Vice-föreståndare: Fredrik Tufvesson, Lunds universitet, fredrik.tufvesson@eit.lth.se