Forskningsområde: BioCARE

BioCARE – ett strategiskt forskningsområde inom cancer på Lunds universitet och Göteborgs universitet

Vision – Öka överlevnaden för cancerdrabbade

Mission – Bidra till att förbättrade och nya behandlingsformer når cancerdrabbade och att cancervården förbättras

 

Specifika mål 2016-2020

Forskning- Främja translationell cancerforskning av högsta internationella kvalitet och underlätta utbyte samt implementering av forskningsresultat mellan preklinisk och klinisk cancerforskning

Utbildning – Bidra till ökad kvalitet på utbildning för studenter och personal i nära interaktion med forskningen på grundutbildning, forskarutbildning, postdoktorstudier samt inom fortbildning och nätverkande

Innovation – Stöd för nyttiggörande av forskningsresultat genom att underlätta och stötta processen från idé till bolagsbildning, licensiering eller implementering av forskningsresultat på kliniksidan

Samverkan – Underlätta samverkan inom forskning och med sjukvården, andra strategiska forskningsområden, den privata sektorn och allmänheten på lokal, nationell och internationell nivå

 

Samarbetspartners:

Lunds universitet 70% (medicinska, naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga fakulteterna) tillsammans med Region Skåne, speciellt SUS och Göteborgs universitet 30% (Sahlgrenska Akademin (fakultet inom medicin, odontologi & vårdvetenskap på Göteborgs universitet) & Sahlgrenska Cancer Center (en centrumbildning som fokuserar på translationell cancerforskning. Centret är ett samarbete mellan Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset)

Antal forskare:

Vid Lunds universitet finns ca 100 forskargrupper / vid Göteborgs universitet finns ca 30 forskargrupper

Forskningsområde:

Translationell cancerforskning

Budget:

BioCare erhåller 18 miljoner kronor årligen i statsanslag.

Organisationsstruktur:

BioCare

Webbsida:

BioCare

Kontakt:

Koordinator Kristian Pietras

Kristian.Pietras@med.lu.se

Forskningskoordinator: Pia Berntsson

Phone +46 46 222 31 01

Pia.Berntsson@med.lu.se