Om Mission is possible

Foto: Kennet Ruona

Foto: Kennet Ruona

Hur bromsar vi klimatutvecklingen, hur botar vi diabetes och hur utvecklar vi IT-teknologin?

Vid Lunds universitet skapas världsledande forskning som bidrar till många framsteg i vårt samhälle, både nationellt och internationellt.

Mission is possible är ett digitalt vetenskapsmagasin som tematiskt berättar vilken påverkan forskningen har på världen utanför akademin. Vi lyfter historier om våra 12 strategiska forskningsområdens framgångsrika forskning och hur den hjälper till att möta de samhälleliga utmaningar vi står inför.

Redaktion:

Bodil Malmström redaktör och skribent

Pia Romare skribent

Avdelningen för Samverkan

Sektion Forskning Samverkan Innovation

Lunds universitet